پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فیلم کوتاه (برادران)
زمان برگزاری : دوشنبه ها، ساعت 16
هزینه دوره : 70 هزار تومان
استاد دوره : داوود جلیلی، علی گایینی

معرفی استاد جلیلی: کارگردان و مستند ساز، فیلمنامه نویس و مدرس فیلمسازی

معرفی استاد گائینی: کارگردان و تدوینگر


زمان برگزاری کلاس:  دوشنبه ها ، ساعت 16


معرفی دوره: در این دوره هنرجویان از تجربه دو استاد فیلمساز بهره خواهند برد و اهم مباحثی که در این دوره فرا می گیرند به قرار زیر است:

1. آشنایی با نگارش فیلمنامه و ساخت انواع فرم های فیلم کوتاه (نماهنگ، کلیپ، آیتم، تیزر و ...)

2. ایده یابی و برگزاری کارگاه با موضوعات مشخص جهت نگارش فیلمنامه

3. چگونگی تبدیل فیلمنامه به اثر نهایی

4. مراحل تولید فیلم کوتاه

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : آزاد
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :