پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : عکاسی مقدماتی (خواهران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 14
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : زهرا سلیمانی

مدرس و فارغ التحصیل پژوهش هنر


 سه‌شنبه‌ها، ساعت 14

جلسه اول: 98/11/15 


معرفی دوره: کارگاهی برای فهم دقیق و درست از مفهوم تصویر و عکس؛ آشنایی با دوربین، لنز و تاریخچه عکاسی؛ آموزش کادر، فوکوس، نورسنجی و ترکیب بندی.

تعداد جلسات : 8
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
فاطمه معصومه اسعد :
...
كوثر فتوني :
...
دیدگاه جدید :