پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : عکاسی مقدماتی (خواهران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 14
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : زهرا سلیمانی

مدرس و فارغ التحصیل پژوهش هنر


زمان برگزاری کلاس: یک‌شنبه‌ها، ساعت 14

 


معرفی دوره:کارگاهی برای فهم دقیق و درست از مفهوم تصویر و عکس؛ آشنایی با دوربین، لنز و تاریخچه عکاسی؛ آموزش کادر، فوکوس، نورسنجی و ترکیب بندی

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :