پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : عکاسی (خواهران)
زمان برگزاری : یکشنبه و سه شنبه، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : زهرا استاد زاده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، عکاس و مدرس، فعال در نمایشگاه ملی و بین المللی


زمان برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه، ساعت 17


معرفی دوره: کارگاهی برای فهم دقیق و درست از مفهوم تصویر و عکس؛ آشنایی با دوربین، لنز و تاریخچه عکاسی؛ آموزش کادر، فوکوس، نورسنجی و ترکیب بندی

تعداد جلسات : 8
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
فاطمه زارع :
مذهبی
دیدگاه جدید :