پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : دوشنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : ابوالفضل طریقه دار

 نویسنده ، مؤلف و ویراستار، سی سال سابقه نگارش و ویرایش، مدرس ویراستاری در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، سرویراستار موسسه بوستان کتاب .


 دوشنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 98/7/29 


معرفی دوره: آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف چیست؟ از چه راه‌هایی نوشتار جان می گیرد؟ ساختاربندی و مهندسی کتاب چگونه است؟ مناسبات انسانی در عرصه نگارش، ویرایش و نشر، کدام است؟ اینها اهم موضوعاتی است که در این دوره مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 40
دیدگاه ها
رقيه بخاوي :
اين كلاس خيلي كارآمد براي پژوہش ہست
Mutahhari :
برنامه‌ی خوبیست
دیدگاه جدید :