پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : آیین نگارش و ویرایش (خواهران و برادران))
زمان برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : بب

زمان برگزاری کلاس:یکشنبه و سه شنبه ، ساعت 17


معرفی دوره: شناخت آفت های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی و مهندسی کتاب، مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش

تعداد جلسات : 8
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
رقيه بخاوي :
اين كلاس خيلي كارآمد براي پژوہش ہست
دیدگاه جدید :