پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : نویسندگی خـلاق مقدماتی (خواهران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 14
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : فاطمه سرکارپور

مدرس داستان و فارغ التحصیل فلسفه


 یک‌شنبه‌ها، ساعت 14

جلسه اول: 98/7/28 


معرفی دوره: آموزش فنون و مهارت‌های نوشتن در فضایی خلاق،  جذاب و پویا  رسیدن به تجربیاتی شگرف و با  ارزش در نوشتن.


 

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :