پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (برادران)
زمان برگزاری : یکشنبه ها، ساعت 15
هزینه دوره : 70 هزار تومان
استاد دوره : ابوالفضل طریقه دار

مؤلف، مدرس و ویراستار در مراکز دانشگاهی و پژوهشی


زمان برگزاری کلاس: یکشنبه ها، ساعت 15


سرفصل های دوره مقدماتی ویرایش:

  • ویرایش و اهمیت آن.
  • انواع ویرایش.
  • مراحل ویرایش.
  • رابطه نویسنده و ویراستار.
  • دامنه ویرایش نگارشی.
تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :